(надалі — Акція)

  1. Організатор та Виконавці Акції

1.1. Організатором Акції є ТОВ «РАМ РУАН» (надалі — «Організатор»). Місцезнаходження Організатора: 49000, м. Дніпро, ж/м Сокіл, буд. 8

  1. Мета проведення Акції та інформаційна підтримка Акції

2.1. Метою проведення Акції є рекламування та збільшення обсягів продажу, привернення уваги споживачів та стимулювання придбання продукції, що розповсюджується Організатором в рамках його господарської комерційної діяльності.
2.2. Офіційні правила рекламної Акції (надалі — Правила) розміщуються на сайті http://promo-ruan.top (надалі — Сайт) у межах строку проведення акції.
2.3. Стисла інформація про строки проведення Акції, буде надана співробітниками аптечної мережі:

— за телефоном «гарячої лінії» 0 800 758 018 (графік роботи з 08:00 до 20:00) у період з 15.07.2019 р. — 31.08.2019 р. включно.

УВАГА! Ця Акція не є азартною грою, лотереєю, послугою у сфері грального бізнесу чи конкурсом, а ці Правила не є публічною обіцянкою винагороди, чи умовами конкурсу. Придбання продукції в аптечних мережах Руан Аптека / Аптека Склад Медтехникине вважається сплатою грошових коштів за участь в Акції.

  1. Строк (тривалість) та територія (місце) проведення Акції

3.1. Строк проведення Акції: Акція триває (період безпосередньої реєстрації в Акції) з 08:01 годин 15 серпня 2019 року по 23:59 годин 31 серпня 2019 року включно або до моменту вичерпання Заохочень Акції, що вказані в п. 6.1.1. — 6.1.5. цих Правил (далі — «Строк проведення Акції»).

3.2. Строки визначення Переможців Акції, що отримають Заохочення, які вказані в розділі 6 цих Правил:

3.2.1. Заохочення № 1 — в період з 08:00 годин 02 вересня 2019 року по 23:59 години 02 вересня 2019 року протягом 1 (однієї) доби Заохочення № 1 вказані в п. 6.1.1  серед учасників, які зареєстрували унікальні коди до 31.08.2019 року. Заохочення № 1 – 30шт+1шт

3.2.2 Заохочення № 2 — в період з 08:00 годин 02 вересня 2019 року по 23:59 години 02 вересня 2019 року протягом 1 (однієї) доби Заохочення № 2 вказані в п. 6.1.1  серед учасників, які зареєстрували унікальні коди до 31.08.2019 року. Заохочення № 2 – 20шт

3.2.3 Заохочення № 3 — в період з 08:00 годин 02 вересня 2019 року по 23:59 години 02 вересня 2019 року протягом 1 (однієї) доби Заохочення № 3 вказані в п. 6.1.1  серед учасників, які зареєстрували унікальні коди до 31.08.2019 року. Заохочення № 3 – 10шт

 

  1. Продукція, яка бере участь в Акції

4.1. В Акції бере участь продукція ТМ «Гематогоша», представлена в регіональній мережі аптек Руан і Аптека Склад Медичної техніки.

  1. Учасники Акції

5.1. В Акції можуть брати участь дієздатні фізичні особи — громадяни України, яким на момент проведення Акції вже виповнилось 14 років (від імені Учасників віком від 14 до 18 років виступають виключно їхні батьки або інші законні представники, такі Учасники можуть бути допущені до реєстрації у Акції за умови наявності письмової згоди їх батьків або інших законних представників на участь у Акції і прийняття цих Правил) (далі — «Учасник» або «Учасники»), мають номер мобільного телефону, що відповідає вимогам п. 8.1.1.1. та повністю погоджуються з умовами цих Правил.
5.2. Не визнаються Учасниками та не мають права брати в ній участь:
— працівники Організатора, Виконавця та члени їхніх сімей;
— власники, працівники чи представники організацій;
— власники та працівники рекламних агентств та партнерів, залучених до організації та проведення Акції, та члени їхніх сімей;
— іноземці та особи без громадянства;
5.3. Учаснику для ідентифікації необхідно мати номер мобільного телефону, який використовується для реєстрації/участі в Акції згідно цих Правил. Учасник під час участі у Акції зобов’язується:
— дотримуватися вимог цих Правил та норм чинного законодавства України;
— вказувати повну, коректну та достовірну інформацію, що вимагається цими Правилами у відповідних випадках;
— свідомо не завдавати незручностей та не чинити перешкод іншим Учасникам;
— не чинити дій, що ставлять під сумнів правомірність його участі та участі інших Учасників в Акції;
— зберігати оригінали Фіскальних чеків з унікальним кодом/номером, що підтверджують придбання Акційної продукції до 15.09.2019 р. та надати на вимогу Організатора акції для додаткової перевірки на дотримання вимог Правил. Організатора Акції залишає за собою право перевірити оригінали чеків перед врученням відповідного Заохочення Акції.
5.4. Беручи участь в Акції, Учасник тим самим підтверджує своє ознайомлення з цими Правилами та повну й безумовну згоду з ними, а також надає згоду Організатору на збір та обробку своїх персональних даних для цілей, зазначених в цих Правилах. Підтвердженням згоди на участь в Акції та згоди з Правилами є здійснення Учасником реєстрації унікального коду/номера чеку на Сайті, згідно вимогам розділу 7 Правил.
5.5. Учасник, що не погоджується з умовами цих Правил, втрачає право на участь у Акції та право на отримання Заохочень, що вказані в розділі 6 цих Правил.
УВАГА! Будь-які дії Учасників щодо реалізації (продажу, обміну) та/або публічного оприлюднення інформації про унікальні коди, номер фіскального чека, які стали відомі йому будь-яким чином, а також набуття та/або придбання інформації про унікальні коди, номер фіскального чека, без придбання Акційної продукції вважаються порушенням умов цих Правил, а Учасник таким, що не відповідає вимогам цих Правил та не має права на отримання Заохочень, що вказані в розділі 6 цих Правил.

  1. Фонд Заохочень

6.1 Фонд Заохочень Акції (надалі разом — Заохочення) складається з:

6.1.1 Заохочення № 1: плитка «Гематогоша» — 30 штуки; м’яка іграшка — 1шт.

6.1.2 Заохочення № 2: плитка «Гематогоша» — 20 штук.

6.1.3 Заохочення № 3: плитка «Гематогоша» — 10 штук.

6.2 Кількість Заохочень обмежена та складає визначену цими Правилами кількість. Загальна кількість Заохочень може бути змінена за самостійним рішенням Організатора шляхом одностороннього внесення відповідних змін до цих Правил.
6.3 Характеристики Заохочень, зазначених в цьому розділі Правил, їх колір, виробники/зміст/наповнення, тощо визначаються на розсуд Організатора. Зовнішній вигляд Заохочень може відрізнятися від зображень на рекламно-інформаційних матеріалах та на акційній сторінці Сайту. За якість та технічні характеристики Заохочень відповідальність несуть відповідні виробники таких товарів/безпосередні надавачі послуг. Заохочення можуть не відповідати очікуванням Учасників.
6.4 Грошовий еквівалент Заохочень № 1-3 не нараховується та не виплачується. Всі Заохочення обміну та поверненню не підлягають. Організатор не несуть ніякої відповідальності по відношенню до подальшого використання Заохочень Учасниками після їх одержання, за неможливість Учасниками скористатись наданими Заохоченнями з будь-яких причин, а також за можливі наслідки використання таких Заохочень.
6.5 Заохочення можуть бути отримані Учасниками, що здобули право на отримання таких Заохочень, тільки за умови виконання всіх вимог, передбачених цими Правилами.
6.6 Переможець Акції, отримуючи відповідне Заохочення Акції, розуміє, що таке Заохочення є доходом цього Переможця Акції та вважається додатковим благом, що відображається у податковому розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь такої фізичної особи, та сум утриманого з них податку, згідно з вимогами діючого законодавства України. Та це може, відповідно, вплинути на умови отримання такою фізичною особою — переможцем Акції державної та соціальної матеріальної допомоги, житлових та інших субсидій або дотацій, пільг, компенсацій тощо. Переможець Акції, при цьому, самостійно приймає рішення про участь в Акції та отримання ним Заохочення та наслідки таких дій. Організатор/Виконавець Акції не несуть відповідальності за наслідки отримання Переможцями Акції додаткового блага (доходу) у вигляді Заохочень Акції.
6.7 На Учасників Акції покладається відповідальність за забезпечення доступності їх мобільних номерів, які використовуються при реєстрації унікальних кодів на Сайті для вхідних дзвінків та вхідних SMS-повідомлень протягом всього строку проведення Акції.

  1. Умови участі в Акції та умови визначення Учасників, які мають право на отримання Заохочень

7.1 Для того щоб взяти участь в Акції, особі, яка відповідає вимогам розділу 5 даних Правил, необхідно придбати продукції, що визначена в п.4.1. цих Правил, зареєструвати код, номер фіскального чека,  у межах строку проведення Акції, що визначений в п. 3.1. Правил, відповідно до вимог Правил.
7.2 Щоб одержати одне із Заохочень № 1-3 необхідно: ввести унікальний код / номер чека (надалі — Код), який складається з цифр та зареєструвати Код у межах Строку проведення Акції за допомогою програмно-технічного комплексу (використання спеціальної форми), заповнивши всі обов’язкові поля на Сайті: http://promo-ruan.top

УВАГА! Під час реєстрації на Сайті, Учасник може вказати лише номер українського GSM-оператора, за виключенням номерів CDMA. Номери телефонів, які підключені до корпоративної мережі юридичних осіб, мають право приймати участь в Акції. Після виконання процедури реєстрації кожного Коду за допомогою програмно-технічного комплексу (використання спеціальної форми) на Сайті, або у випадку неможливості реєстрації, Учасник отримає, відповідне повідомлення на Сайті, яке прийде у відповідь на реєстрацію Коду. 
При цьому відповідне поле для реєстрації Коду на Сайті можуть одночасно вмістити лише один Код.
Код вважається зареєстрованим з моменту отримання Учасником відповідного повідомлення.

УВАГА! Учасник може зареєструвати не більше 10 (десяти) коректних Кодів протягом однієї доби. При цьому, якщо Учасником буде введено некоректний Код (код, який не відповідає унікальному коду, зазначеному на фіскальному чеку та вимогам цих Правил) 5 разів протягом 1 (однієї) доби, номер мобільного телефону такого Учасника автоматично блокується для участі в Акції до 23:59:59 дня, протягом якого було введено некоректні Коди на умовах цього пункту Правил. У разі фіксації 3-х автоматичних блокувань за введення 5 некоректних Кодів за період Акції, номер мобільного телефону такого Учасника автоматично блокується для участі в Акції, на весь Строк проведення Акції. Розблокування номеру мобільного телефона Учасника можливе лише за умови звернення такого Учасника до адміністратора Сайту, шляхом надіслання електронного листа з використанням форми «Зворотній зв’язок» на Сайті, при цьому, Учасник має обов’язково вказати причини реєстрації некоректних Кодів. Рішення про розблокування або не розблокування номер мобільного телефону приймається Організатором та/або Виконавцем виключно на підставі свого внутрішнього переконання після зазначення Учасником причини реєстрації некоректних Кодів та незалежно від суб’єктивної оцінки Учасника. 
УВАГА! Реєстрація Кодів від одного Учасника може проводитись лише з використанням одного номеру мобільного телефона.
УВАГА! По завершенню строку проведення Акції, зазначеного в п. 3.1. Правил або після закінчення фонду Заохочень Акції, Коди не реєструються.

7.5 Один Код може бути зареєстрований для участі в Акції лише 1 (один) раз.
7.6 Визначення Учасників, що мають право на отримання Заохочень, зазначених в п. 6.1. цих Правил (надалі — Учасник, який отримав право одержати Заохочення), проводиться наступним шляхом:
• Заохочення № 1-3 Визначення Учасників Акції, які здобудуть право на отримання Заохочень № 1-3, проводиться шляхом випадкової комп’ютерної вибірки серед всіх Учасників Акції, які за попередній тиждень (з 00:00:01 понеділка до 23:59:59 неділі) по відношенню до дати кожного розіграшу, зареєстрували мінімум 3 (три) унікальних Коди з акціїного фіскального чека. В Понеділок, о 12:00 з 15.08.2019 до 02.09.2019 року включно визначається 3 (три) Учасників Акції, кожен з яких здобув право отримати 1 (одне) Заохочення № 1-3, у разі виконання ними всіх умов цих Правил. У разі відмови основного Учасника, який здобув право на отримання 1 (одного) Заохочення № 1-3 від отримання такого Заохочення, неможливості вручення такому Учаснику Заохочення № 1-3, у тому числі згідно Правил.
7.7 Інформацію про Учасників Акції, які здобули право на отримання Заохочення № 1-3, можна отримати на офіційній сторінці Регіональної Аптечної Мережі РУАН: https://www.facebook.com/aptekaruan/ . Під інформацією мається на увазі ім’я, прізвище та перші 7 цифр мобільного телефону, включаючи код оператора мобільного зв’язку, вказані відповідними Учасниками Акції під час реєстрації Коду для участі в Акції.
7.8 Організатор/Виконавець не компенсують будь-які витрати Учасників, які виникають у зв’язку з Реєстрацією Кодів чи участю в Акції.
7.9 Претензії від Учасників, щодо обов’язків Виконавця в рамках Акції (забезпечення роботи Сайту Акції, визначення Переможців, вручення Заохочень, за винятком Заохочення № 3, та таке інше), приймаються та розглядаються Виконавцем до 31.08.2019 р.
Претензії від Учасників, щодо обов’язків Організатора в рамках Акції, приймаються та розглядаються Організатором до 31.08.2019 р.
7.10 Всі результати Акції є остаточними й оскарженню не підлягають.
7.11 Організатор/Виконавець не несуть відповідальності за достовірність та повноту наданої Учасниками інформації щодо контактів з ними.
7.12 Після надсилання Учасникам Заохочень № 1-3 представник Виконавця та/або залучені ним треті сторони зв’язується з Учасником за телефоном, який був вказаний при реєстрації Коду на Сайті або, та повідомляє про надсилання Заохочення.
УВАГА! Проводиться запис телефонної розмови, передбаченої п.7.12 Правил, про що повідомляється Учасник у цих Правилах.
7.13. Всі Учасники Акції, в тому числі Учасники Акції, які здобули право на отримання Заохочень № 1-3 самостійно оплачують всі витрати, понесені ними у зв’язку з участю в Акції і отриманням Заохочень № 1-3.

  1. Порядок та строки отримання Заохочень

8.1 Порядок та строки отримання Заохочень.
8.1.1 Інформацію про Учасників Акції, які здобули право на отримання Заохочення № 1-3, можна отримати на офіційній сторінці Регіональної Аптечної Мережі РУАН: https://www.facebook.com/aptekaruan/ . У разі визначення Учасником, що здобув право на отримання відповідного Заохочення, особи у віці від 14 до 18 років, вручення Заохочення № 1-3 здійснюється батькам або законним представникам такого Учасника.
УВАГА! Виконавець/Організатор мають право в односторонньому порядку збільшити строк вручення Учасникам Заохочення. 
УВАГА! Під час реєстрації Кодів Учасник може зазначити лише номер українського GSM-оператора, за виключенням номерів CDMA.

8.1.1.2 Заохочення № 1-3 надсилаються Учасникам, протягом одного тиждня з моменту визначення Учасника отримувачем відповідного Заохочення № 1-3
УВАГА! Виконавець/Організатор мають право в односторонньому порядку збільшити строк вручення Учасникам Заохочень.
8.1.2 В рамках цієї Акції один і той самий Учасник за один розіграш може отримати не більше одного Заохочення № 1-3, передбаченого даними Правилами.
8.2 В термін до 15.09.2019 року, Учасник, який отримав право на отримання Заохочення № 1, зобов’язаний укласти нотаріальний Договір дарування з Виконавцем Акції на отримання Заохочення № 1. Всі витрати, оплачуються таким Учасником самостійно.
8.3 При відмові Учасника, який отримав право на отримання Заохочення № 1, вчинити зазначені в п. п.8.2 Правил дії, Виконавець/Організатор, залишають за собою право відмовити у видачі Заохочення № 1.
8.4 У разі якщо документи, пред’явлені Учасником, викликають сумнів в їх достовірності і автентичності, Виконавець/Організатор залишає за собою право провести перевірку на предмет їх відповідності встановленим вимогам, і до отримання її результатів відповідне Заохочення № 1 не видавати.
8.5 У разі встановлення Виконавцем/Організатором факту подання недійсних і / або недостовірних документів, відомостей та інформації, а так само в разі недотримання умов проведення Акції, Заохочення № 1 не видається.
8.6 Заохочення № 1 надається Учаснику, який отримав право на отримання Заохочення № 1.
8.7 Право на отримання Заохочення № 1 у Учасника не виникає, а раніше виникле у такого Учасника право на отримання Заохочення № 1 припиняється при настанні наступних обставин:
— Учасник відмовився від отримання Заохочення № 1 та або не надав у вищевказані строки документи/інформацію, що вказані в 8.2. цих Правил;
— нотаріальний договір дарування між Учасником, який отримав право на отримання Заохочення № 1 і Виконавцем не укладений у строк, що вказаний в 8.3. цих Правил;

— в інших випадках передбачених даними Правилами.
8.9 Організатор/Виконавець не несуть відповідальності за роботу операторів мобільного зв’язку, будь-які помилки мобільного зв’язку, внаслідок яких Учасника не було повідомлено та/або було несвоєчасно повідомлено про те, що він був визначений як Учасник, який отримав право одержати одне із Заохочень, а також у разі надання неточної або недостовірної інформації щодо номеру телефону такого Учасника, адреси електронної пошти тощо, та у разі настання обставин непереборної сили;
8.10 Учасник, який здобув право на отримання Заохочення, не може передавати своє право отримати таке Заохочення третім особам, у спадщину чи за договором дарування третім особам.
8.11 Виконавець/Організатор Акції не несуть відповідальності за неможливість зареєструвати унікальні коди

8.12. Для отримання учасником Акції будь-якого із Заохочень, Виконавець Акції має право зателефонувати такому Учаснику на номер, який був зареєстрований, як контактний номер Учасника відповідно до умов цих Правил та повідомити про необхідність протягом 1 (однієї) доби з моменту дзвінка відправити на електронну пошту promoruan.info@gmail.com скан-копії (фото) чека з унікальним кодом, що підтверджує придбання продукції ( далі — чек).
8.13. У випадку, якщо протягом 1 (однієї) доби від дати визначення Учасника, який отримав право на отримання Заохочення, Виконавець Акції не може зв’язатися (кількість спроб зв’язатися з Учасником Акції не може бути більше 3 (трьох) дзвінків) за контактним номером телефону з таким Учасником Акції (Учасник Акції знаходиться поза зоною досяжності або не відповідає на вхідний дзвінок), або Учасник Акції не надає у строк зазначений в п.8.12 Правил чек, такий Учасник Акції автоматично втрачає право на отримання Заохочення та позбавляється права подальшої участі в Акції. Інформування відбувається з 09:00 годин до 18:00 годин за Київським часом у робочі дні.

  1. Обмеження

9.1 Одна особа має право брати участь в Акції з використанням лише одного номеру мобільного телефону. В разі виявлення використання однією особою більше одного номеру телефону для участі в Акції, така особа втрачає право на одержання будь-яких Заохочень в рамках цієї Акції.
9.2 Одна особа має право зареєструвати не більше 10 (десяти) коректних Кодів протягом доби.
9.3 Ідентифікаторами для оцінки, чи належать декілька телефонних номерів одній особі, є проживання за однією адресою, співпадіння декількох даних, тощо.
9.4 Незалежно від суб’єктивної оцінки Учасника вважається, що Учасник, який надіслав 5 некоректних Кодів протягом однієї доби, здійснив спробу підбору Кодів, номер мобільного телефону такого Учасника автоматично блокується для участі в Акції до 23:59:59 дня, протягом якого було введено некоректні Коди на умовах цього пункту Правил.
У разі фіксації 3-х автоматичних блокувань за введення 5 некоректних Кодів за період Акції, номер мобільного телефону такого Учасника, автоматично блокується для участі в Акції, на весь Строк проведення Акції. Розблокування номера мобільного телефона такого Учасника, можливе лише за умови звернення такого Учасника до адміністратора Сайту, шляхом надіслання електронного листа з використанням форми «Зворотній зв’язок» на Сайті, при цьому, Учасник має обов’язково вказати причини реєстрації некоректних Кодів. Рішення про розблокування облікового запису Учасника приймається Організатором та/або Виконавцем, незалежно від суб’єктивної оцінки Учасника.
9.5 Номери телефонів, IP-адреси, поштові адреси та інші дані Учасників, в діях яких було виявлено ознаки зловживань чи шахрайства (генерація чи підбір Кодів, використання будь-яких прийомів або програмного забезпечення, які поставлять такого Учасника у більш вигідні умови у порівнянні з іншими Учасниками, не представлення на вимогу Організатора/Виконавця Акції Фішок з унікальними кодами) не допускаються до подальшої участі в цій Акції. У цьому випадку Виконавець залишає за собою право на блокування IP-адреси в рамках участі в Акції. Рішення про недопущення до подальшої участі в Акції Учасників Акції приймається самостійно Організатором/Виконавцем, і оскарженню не підлягає. Учасники, які були недопущені до подальшої участі в Акції незалежно від моменту недопущення їх до такої участі в Акції (до чи після набуття ними права на отримання Заохочень), втрачають право на одержання будь-яких Заохочень, не одержаних на момент недопущення Учасника до подальшої участі в Акції, і при цьому не мають право на одержання жодних компенсацій.

  1. Додаткові умови Акції.

10.1 Заохочення можуть бути отримані Учасниками лише на умовах цих Правил.
10.2 Заохочення обміну та поверненню не підлягають. Організатор та Виконавець не несуть відповідальності, стосовно використання Учасниками Заохочень, після їх одержання Учасниками.
10.3 Відповідно до вимог статті 634 Цивільного Кодексу України до договорів приєднання, а саме можливості укладання такого договору лише шляхом приєднання однієї сторони до запропонованого договору, своєю участю в Акції всі Учасники погоджуються з умовами цих Правил та зобов’язуються їх виконувати.
10.4 Усі результати Акції остаточні й оскарженню не підлягають.
10.5 Для організації та проведення Акції, а також для здійснення контролю за перебігом Акції Організатор/Виконавець має право залучати будь-яких третіх осіб. Організатор/Виконавець не несуть відповідальності за якість послуг, банківських установ, операторів поштового, кур’єрського/електронного та телефонного зв’язку, а також операторів та інших служб транспортування/перевезення, що залучені в рамках Акції.
10.6 Організатор/Виконавець залишає за собою право змінювати фонд Заохочень Акції та/або окремих видів Заохочень, або включити в Акцію інші Заохочення, не передбачені цими Правилами, шляхом внесення відповідних змін у Правила акції «МобіЖарт», розміщені на Сайті.
10.7 Зовнішній вигляд (колір, розмір) Заохочень, зазначений на рекламних матеріалах Акції, може відрізнятися від зовнішнього вигляду (кольору, розміру) Заохочень, які можуть отримати Учасники.
10.8 Організатор/Виконавець не несе жодної відповідальності за неотримання будь-яким з Учасників Заохочень, з будь-яких причин, у тому числі з причини невиконання (несвоєчасного виконання) своїх обов’язків Учасниками, передбачених цими Правилами, за настання обставин непереборної сили (форс-мажор), тощо.
10.9 Організатор/Виконавець не бере на себе відповідальності у відношенні будь-яких суперечок стосовно Заохочень. Організатор/Виконавець не вступає в будь-які суперечки стосовно визнання будь-яких осіб Учасниками і прав на одержання Заохочень. Організатор/Виконавець не бере на себе відповідальності за визначення прав сторін у будь-яких суперечках.
10.10 На виконання умов Закону України «Про захист персональних даних» (далі — «Закон») Учасникам повідомляється:
10.10.1 Власником персональних даних Учасників є Організатор;
10.10.2 Персональні дані Учасників обробляються з метою забезпечення участі в цій Акції, маркетингових відносин, рекламних відносин, податкових відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку;
10.10.3 з метою обробки персональних даних, яка вказана у п. 10.10.2. цих Правил, обробляються ім’я, прізвище, по батькові, контактний номер телефону, адреса електронної пошти, адреса реєстрації, тощо;
10.10.4 з персональними даними будуть вчинятися наступні дії: збирання, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних;
10.10.5 Розпорядником персональних даних Учасників є Виконавець, а також технічний партнер Акції, їм надаються всі права та покладаються всі обов’язки, які передбачені Законом;
10.10.6 персональні дані Учасників без отримання від них окремої згоди та/або повідомлення, можуть бути передані третім особам для здійснення мети, яка вказана у п. 10.10.2. цих Правил. Окрім того, передача третім особам персональних даних Учасників без згоди суб’єкта персональних даних або уповноваженої ним особи дозволяється у випадках, визначених Законом України «Про захист персональних даних», і лише (якщо це необхідно) в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини;
10.10.7 персональні дані Учасників будуть оброблятися з моменту їх отримання та у межах Строку проведення Акції. Персональні дані Учасників будуть зберігатися протягом терміну, який передбачено законодавством України для виконання мети, яка вказана у п. 10.10.2. цих Правих, після чого вони будуть знищені у зв’язку із закінченням строку зберігання персональних даних;
10.10.8 Учасники можуть відкликати згоду на обробку персональних даних, надіславши Власнику персональних даних письмовий запит на адресу, яка вказана у цих Правилах, але при цьому вони втратять право на участь в Акції/отримання Заохочень;
10.10.9 Учасники, які отримали право одержати відповідне Заохочення, володіють всіма правами передбаченими статтею 8 Закону України «Про захист персональних даних».
10.11 Беручи участь в Акції кожен Учасник тим самим підтверджує свою згоду на безкоштовне використання наданої інформації, його особистих даних Організатором, з маркетинговою та/чи будь-якою іншою метою методами, що не порушують чинне законодавство України (в т. ч. шляхом передачі третім особам), зокрема, на безоплатне використання його імені, прізвища, фотографії, інтерв’ю або інших матеріалів про нього з рекламною/маркетинговою метою, в т. ч. право публікації (в т. ч. його імені та фотографії) в засобах масової інформації, будь-яких друкованих, аудіо та відеоматеріалах, інтерв’ю зі ЗМІ, а також для надсилання інформації на адреси, вказані Учасником при реєстрації, повідомлень (в т. ч. рекламного характеру) тощо, без будь-яких обмежень за територією, часом та способом використання, і таке використання жодним чином не відшкодовуватиметься Організатором та/або будь-якою третьою особою. Усі відео- та фотоматеріали, зроблені за участю Учасників, створені під час проведення Акції та/чи у зв’язку з Акцією, є власністю Організатора/Виконавця і використовуються без будь-якого відшкодування, при цьому винагорода за це входить до вартості отриманих Заохочень/ (без додаткових виплат). При цьому всі виключні майнові авторські та суміжні права, на використання об’єктів інтелектуального права, створених за участю Учасників, включаючи, але не обмежуючись: права на відтворення (в тому числі тиражування), на поширення, на імпорт, на публічний показ, на публічне виконання (сповіщення), на передачу в ефір, на повідомлення загалу по кабелю, на переклад, на переробку, є власністю Організатора. Учасники автоматично дають згоду на подальшу передачу таких майнових прав на об’єкти права інтелектуальної власності, створені з їх участю, з моменту їх участі у Акції.
10.12 Учасник, що здобув право на отримання Заохочення, не може передавати своє право отримати таке Заохочення третім особам, у спадщину чи за договором дарування третім особам.
10.13 Правила Акції можуть бути змінені Організатором, про що буде повідомлено шляхом внесення відповідних змін у Правила акції «МобіЖарт», розміщені на Сайті.
10.14 Організатор залишає за собою право використовувати номери мобільних телефонів Учасників, які будуть зібрані за час проведення Акції у власних маркетингових цілях без отримання додаткової згоди Учасників. Також, беручи участь у Акції, кожен Учасник дає згоду на отримання SMS-повідомлень на номер його мобільного телефону новин та інших інформаційних/рекламних повідомлень від Організатора у майбутньому.
10.15 У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення цих Правил, будь-яких спірних питань та/або питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймається Організатором.